Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι στις σύγχρονες πληρωμές

POS Jurney

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, σας προσφέρουμε:

Χωρίς Μηνιαίες συνδρομές

Πληρώστε μόνο για επιτυχημένες συναλλαγές: 0,95% +0,08€

Η προσφορά ισχύει για τερματικά POS και eShop

Αν επιλέξετε πληρωμές μέσω κινητών (Tap to pay by Mobile) τα έξοδα συναλλαγής θα είναι: 1,5% + 0,08 €

Θέλετε κάτι καλύτερο; Συνεχίστε το ταξίδι προς το Mojo POS και ζητήστε μια καλύτερη προσφορά!

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, σας προσφέρουμε:

Χωρίς Μηνιαίες συνδρομές

Πληρώστε μόνο για επιτυχημένες συναλλαγές: 0,9% +0,08€

Η προσφορά ισχύει για τερματικά POS και eShop

Αν επιλέξετε πληρωμές μέσω κινητών (Tap to pay by Mobile) τα έξοδα συναλλαγής θα είναι: 1,4% + 0,08 €

Θέλετε κάτι καλύτερο; Συνεχίστε το ταξίδι προς το Mojo POS και ζητήστε μια καλύτερη προσφορά!

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, σας προσφέρουμε:

Χωρίς Μηνιαίες συνδρομές

Πληρώστε μόνο για επιτυχημένες συναλλαγές: 0,85% +0,08€

Η προσφορά ισχύει για τερματικά POS και eShop

Αν επιλέξετε πληρωμές μέσω κινητών (Tap to pay by Mobile) τα έξοδα συναλλαγής θα είναι: 1,3% + 0,08 €

Θέλετε κάτι καλύτερο; Συνεχίστε το ταξίδι προς το Mojo POS και ζητήστε μια καλύτερη προσφορά!

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, σας προσφέρουμε:

Χωρίς Μηνιαίες συνδρομές

Πληρώστε μόνο για επιτυχημένες συναλλαγές: 0,8% +0,08€

Η προσφορά ισχύει για τερματικά POS και eShop

Αν επιλέξετε πληρωμές μέσω κινητών (Tap to pay by Mobile) τα έξοδα συναλλαγής θα είναι: 1,2% + 0,08 €

 

Θέλετε κάτι καλύτερο; Συνεχίστε το ταξίδι προς το Mojo POS και ζητήστε μια καλύτερη προσφορά!

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, σας προσφέρουμε:

Χωρίς Μηνιαίες συνδρομές

Πληρώστε μόνο για επιτυχημένες συναλλαγές: 0,75% +0,07€

Η προσφορά ισχύει για τερματικά POS και eShop

Αν επιλέξετε πληρωμές μέσω κινητών (Tap to pay by Mobile) τα έξοδα συναλλαγής θα είναι: 1,2% + 0,08 €

Θέλετε κάτι καλύτερο; Συνεχίστε το ταξίδι προς το Mojo POS και ζητήστε μια καλύτερη προσφορά!

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, σας προσφέρουμε:

Χωρίς Μηνιαίες συνδρομές

Πληρώστε μόνο για επιτυχημένες συναλλαγές: 0,70% +0,07€

Η προσφορά ισχύει για τερματικά POS και eShop

Αν επιλέξετε πληρωμές μέσω κινητών (Tap to pay by Mobile) τα έξοδα συναλλαγής θα είναι: 1,2% + 0,07 €

Θέλετε κάτι καλύτερο; Συνεχίστε το ταξίδι προς το Mojo POS και ζητήστε μια καλύτερη προσφορά!

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, σας προσφέρουμε:

Χωρίς Μηνιαίες συνδρομές

Πληρώστε μόνο για επιτυχημένες συναλλαγές: 0,7% +0,06€

Η προσφορά ισχύει για τερματικά POS και eShop

Αν επιλέξετε πληρωμές μέσω κινητών (Tap to pay by Mobile) τα έξοδα συναλλαγής θα είναι: 1,2% + 0,06 €

If it is a scenario then fees will be: 0,9% +0,07€

Θέλετε κάτι καλύτερο; Συνεχίστε το ταξίδι προς το Mojo POS και ζητήστε μια καλύτερη προσφορά!

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, σας προσφέρουμε:

Χωρίς Μηνιαίες συνδρομές

Πληρώστε μόνο για επιτυχημένες συναλλαγές: 0,65% +0,06€

Η προσφορά ισχύει για τερματικά POS και eShop

Αν επιλέξετε πληρωμές μέσω κινητών (Tap to pay by Mobile) τα έξοδα συναλλαγής θα είναι: 1,1% + 0,06 €

Θέλετε κάτι καλύτερο; Συνεχίστε το ταξίδι προς το Mojo POS και ζητήστε μια καλύτερη προσφορά!